könyv konyv áruház aruhaz shop bolt online webshop könyvek konyvnek vásárlás vasarlas vásár vasar egy könyv mindenek felett a könyv a lényeg könyvek minden mennyiségben jó könyvek korhatár nélkül
INTÉZMÉNYEK, CÉGEK RÉSZÉRE SPECIÁLIS AJÁNLATOK, EGYEDI CSOMAGÖSSZEÁLLÍTÁSOK!
ÉRDEKLŐDNI LEHET info[kukac]konyvnet.hu címen

FELHÍVJUK VÁSÁRLÓINK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY KÉSZLETADATBÁZISUNK FOLYAMATOS KARBANTARTÁSA
ELLENÉRE SEM MINDEN MEGHIRDETET TERMÉKET TUDUNK BIZTOSÍTANI MEGRENDELÉS ESETÉN!
Keresés:
Főoldal   
Segítség

Szerzői jogvédelmi szabályok

 

 


JOGI NYILATKOZAT

Minden jog fenntartva c 2004. NEUROWEB Kft.

A www.konyvnet.hu webhelyen lévő Tartalmat (információk és szoftverek) szerzői jog védi, és azok bármelyikének engedély nélküli felhasználása szerzői jogot, védjegyet vagy egyéb jogokat sért. A NeuroWeb Kft. ide vonatkozó, írásos engedélye nélkül, a NeuroWeb Kft. által bejegyzett oldalakon található információkból vagy szoftverekbol csak egyetlen példány tölthető le ugyanazon számítógépre, kizárólag egyéni használatra és megjelenítésre, semmiképpen sem kereskedelmi célú felhasználásra, továbbá az adatok megváltoztatása, módosítása, megsemmisítése a NeuroWeb Kft. engedélye nélkül, szintén jogsértő cselekmény.

A teljes Tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A NeuroWeb Kft. előzetes, írásos engedélye nélkül azok másolása, sokszorosítása, módosítása, megjelentetése, áttöltése, továbbítása vagy bármi módon való terjesztése tilos. Az itt kifejezetten rögzítetteken kívül a NeuroWeb Kft. semmilyen szabadalom, szerzői jog, védjegy vagy üzleti titokra vonatkozó információ alapján semmilyen kifejezett vagy vélelmezett jogot nem nyújt Önnek. Egyéb jogokat írásban vagy a Tartalomban másutt rögzítettek szerint nyújtunk.

A szerzői jog megsértése bűncselekmény is, amelyet a törvény kétévi (súlyosabb esetekben ötévi) szabadságvesztéssel sújt.

A SZERZOI JOG MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

Polgári jogi jogkövetkezmények

94. § (1) A szerző jogainak megsértése esetén - az eset körülményei szerint - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:
a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelo nyilvánosságot biztosítsanak;
d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében részt vevőkrol, a jogsérto felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelozo állapot helyreállítását a jogsérto részérol vagy költségén, továbbá a kizárólag vagy elsosorban a jogsértéshez használt eszköz és anyag, valamint a jogsértéssel eloállott dolog megsemmisítését, illetve jogsérto mivoltától megfosztását.
(2) A szerzoi jog megsértése esetén a polgári jogi felelosség szabályai szerint kártérítés jár. Kártérítésre alap az is, ha a szerzo személyhez fuzodo jogait megsértik.
(3) A szerzoi jog megsértése miatt indított perekben az ideiglenes intézkedést a kérelmezo különös méltánylást érdemlo jogvédelméhez szükségesnek kell tekinteni, ha a kérelmezo valószínusíti, hogy a mu szerzoi jogi védelem alatt áll, valamint, hogy o a szerzo, a szerzo jogutóda vagy a mu olyan felhasználója, illetve a szerzoi jogok közös kezelését végzo olyan szervezet, amely jogosult saját nevében fellépni a jogsértéssel szemben.
(4) A (3) bekezdés nem alkalmazható, ha a szerzoi jog megsértésének megkezdése óta hat hónap, illetve a kérelmezonek a jogsértésrol és a jogsérto személyérol való tudomásszerzése óta hatvan nap már eltelt.
(5) A bíróság az ideiglenes intézkedés tárgyában soron kívül, legkésobb az ilyen intézkedés iránti kérelem eloterjesztésétol számított tizenöt napon belül határoz.
(6) Ha a szerzoi jog megsértése miatt indított perben az egyik fél tényállításait már elvárható mértékben valószínusítette, a bíróság a bizonyító fél kérelmére az ellenfelet kötelezheti a birtokában lévo okirat és egyéb tárgyi bizonyíték bemutatására, valamint a szemle lehetové tételére.
(7) A szerzoi jog megsértése miatt indított perekben a bíróság az elozetes bizonyítás elrendelését biztosítékadáshoz kötheti.


a főoldalra!


Általános útmutató | Adatvédelmi ismeretek | Kiadók belépési feltételei | Szerzői jogvédelmi szabályok | Elérhetőségeink
Design, szoftver, tartalom: © 2007 Könyvnet.hu
Minden jog fenntartva.